Vitaliteit zorgt voor dynamiek

vergaderzaal met glazen wanden en vergadertafel met stoelen

Vitale mensen zorgen voor een dynamische omgeving

Samenhang

Moovt streeft naar het duurzaam inzetbaar maken en houden van medewerkers, zodat ze in staat zijn om een blijvende bijdrage te leveren aan de strategische ambities van een organisatie. Om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, is het voor organisaties van belang dat zij de dynamische samenhang tussen omgeving, organisatie en individu kennen en beslissingen baseren op de karakteristieken hiervan.

Vitale organisatie

Een vitale organisatie heeft heldere doelen, en vertaalt deze naar duidelijke structuren en een faciliterend personeelsbeleid. Medewerkers kiezen hun baan niet meer enkel uit economische overweging, maar uit overtuiging, de identiteit van de organisatie of het duurzaamheidsbeleid.

Overleg, deskundigheidsbevordering, mobiliteit en zelfsturing spelen een voorname rol. Een vitale organisatie groeit ook steevast mee met haar medewerkers, en wordt mede daardoor door hen gedragen. Directie én medewerkers kunnen zich met een vitale organisatie identificeren. Zij zijn betrokken en trots dat zij onderdeel van de organisatie zijn.

Lees ook meer over werkgeluk

Samen met Moovt op zoek naar balans?

Maak een afspraak