Duurzame projectinrichting

Duurzaam ingericht kantoor

Je kunt er niet meer omheen, als bedrijf moet je denken aan de toekomst en bijdragen aan een gezondere en betere wereld. We kennen allemaal de termen wel als cradle-to-cradle en paperless office. Elk bedrijf kan daarin bijdragen. Waar dat begint? Bijvoorbeeld bij het inrichten van je kantoor.

Het is niet te ontkennen, onze economie is onderhevig aan grote veranderingen. Waar vroeger vooral veel produceerden met nieuwe grondstoffen, doen we dat tegenwoordig steeds meer door grondstoffen te hergebruiken. Oftewel, we werken circulair. In een circulaire economie bestaan er geen afvalstoffen.

Circulaire economie

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat ons land in 2050 volledig circulair is, en dat er dus geen afvalstoffen meer zijn. "Het is tijd voor verandering. Tijd voor een circulaire economie, die noodzakelijk is voor een klimaatneutrale wereld in 2050. Voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten we stoppen met het verspillen van grondstoffen, waardevolle materialen hergebruiken en er nieuwe producten van maken”, aldus staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en WCEF+Climate-gastvrouw Stientje van Veldhoven.

Nu lijkt 2050 nog ver weg, maar al in 2030 wil de overheid dat Nederland al 50 procent minder primaire grondstoffen gebruikt (mineralen, metalen en fossiel). En 2030 ligt al op de horizon, zeker als het gaat om de inrichting van je bedrijf. Gemiddeld worden kantoorinrichtingen tussen de 5 en 10 jaar vervangen en dan nadert 2030 snel.

Waardebehoud

Maar wat betekent duurzame projectinrichting? Het kantoor duurzaam inrichten kan verschillende manieren. Startpunt is altijd waardebehoud van de materialen in een kantoor. Daar waar mogelijk wordt de bestaande inrichting hergebruikt. Het is belangrijk hier vooraf al bij stil te staan. “Bij circulair inkopen vooraf al nagedacht over wat er na afloop met het gekochte product gebeurt”, stelt de rijksoverheid. “Uitgangspunt is dat het product na gebruiks- of levensduur weer optimaal wordt ingezet. Belangrijk hierbij is dat producten en materialen hun waarde behouden.”

Bij Moovt zijn ze daar druk mee bezig. “Circulariteit is belangrijk, dat is niet te ontkennen. En het is iets waar we 100 procent achter staan en graag aan bijdragen. Alle materialen en grondstoffen die ingezet worden zijn duurzaam en de herkomst en bewerkingswijze ervan zijn bekend.”, stelt men. “Bovendien worden materialen die een nieuwe bestemming binnen een organisatie vinden op een duurzame wijze bewerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De niet meer herbruikbare materialen worden elders ingezet als grondstof voor een nieuw product.”

Ook duurzaam inrichten?

Maak een afspraak